Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw to proces, który określa wartość finansową spółki w powszechnie przyjętych jednostkach pieniężnych. Taka wycena definiuje wartość poszczególnych składników wchodzących w skład majątkuowy firmy. Wycena spółek obejmuje środki materialne firmy oraz niematerialnie, takie jak: akcje, obligacje, wartości prawne np. patenty.

Istotą wyceny spółek jest określenie siły i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Wycenę przedsiębiorstw stosuje się podczas

 • działań mających na celu przekształcenie spółki
 • chęci wprowadzenia innej formy stosunków użytkowania (np. leasing, dzierżawa)
 • istnienia wewnętrznych nieporozumień
 • fuzji lub podziałów przedsiębiorstwa


Podstawowe funkcje podczas wyceny spółek ze względu na różny cel:

 • Doradcza – informuje o wartości przedsiębiorstwa w trakcie kupna bądź sprzedaży
 • Argumentacyjna – stanowi kartę przetargową podczas negocjacji z klientami
 • Informacyjna – wycena udziałów w spółce lub całościowa wycena przedsiębiorstw. Informuję o obecnej sytuacji i możliwościach rozwoju
 • Mediacyjna – rozstrzyga wewnętrzne spory udziałowców lub właścicieli

W dalszej kolejności określa się wartość spółek przy założeniu różnych scenariuszy rozwoju oraz sytuacji ekonomicznej.

Wpływ na wybór metody wyceny udziałów w spółce jest bezpośrednio uzależniony od pozycji danego przedsiębiorstwa na rynku, analizy stanu obecnego w spółce (due diligence) oraz zdolności do generowania dochodów. Sposób wyceny zależy od celu, dla którego dana wycena jest przeprowadzana.

Rodzaje metod wyceny przedsiębiorstw dzielimy na:

 • majątkowe
 • dochodowe
 • porównawcze
 • mieszane

Oferujemy Państwu pomoc także podczas:

 • określeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie znajomości sytuacji majątkowej danej firmy
 • określanie godziwej, sprawiedliwej i inwestycyjnej wartości rynkowej wybranych składników majątku
 • wycenę wybranych części struktury przedsiębiorstwa
 • wycenę wartości niematerialnych i prawnych konkretnej marki