Wycena marki i znaku towarowego

Znak towarowy jest nieodłączną częścią budowania wizerunku i rozpoznawalności marki. Aktywa niematerialne stanowią ponad 60% wartości przedsiębiorstwa. Znajomość wartości marki i znaku towarowego wpływa na efektywność zarządzania i planowania strategicznego w całej firmie.

Wycena marki jak i wycena znaku towarowego wymaga obszernej wiedzy, posiadania odpowiednich kompetencji oraz doświadczenia w procesie weryfikacji wartości aktywów niematerialnych i prawnych. Znakiem towarowym jest każde graficznie oznaczenie, jeżeli tylko powoduje odróżnienie towarów danego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiadamy odpowiednie umiejętności, dlatego proponowane przez nas rozwiązania prowadzą do maksymalnego wykorzystania potencjału raportowanej firmy.

Przykładowe korzyści wynikające z procesu wyceny znaku towarowego:

  • wzrost popularności produktów wśród konsumentów
  • wzrost marży poszczególnych produktów
  • ustalenie wysokości opłat za możliwość wykorzystywania danego znaku towarowego
  • korzystny wpływ na zarządzanie i kontrolę efektywności marki
  • konkretna realna wartość marki podczas procesu jej sprzedaży