Outsourcing w zarządzaniu

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.”    Henry Ford

Outsourcing najczęściej definiowany jest jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem polegająca na korzystaniu z usług zewnętrznych dostawców przy realizacji określonych, najczęściej pomocniczych funkcji, co odciąża główną działalność przedsiębiorstwa i pozwala skoncentrować się pracownikom na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której takie przedsiębiorstwo zostało powołane.

Celem wprowadzania outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem najczęściej jest obniżenie kosztów własnych działalności, oraz przekształcenie kosztów stałych w zmienne. Aby osiągnąć ten cel w wyniku outsourcingu konieczne jest przekazania części realizowanych zadań podmiotom  zewnętrznym.

Outsourcing w zarządzaniu zwykle znajduje swoje zastosowanie, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są wyższej jakości i zarazem tańsze od wewnętrznych. W praktyce gospodarczej przedsiębiorstwo realizuje co jakiś czas określony projekt, który wymaga zatrudnienia ekspertów zewnętrznych. Dysponują oni niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnych projektów oraz umiejętnościami ich koordynacji i zarządzania.

Należy zauważyć, że powodzenie umowy outsourcingu zależne jest od fazy początkowej. Wynika to z faktu, że outsourcing w zarządzaniu spółką może być wdrażany etapami i lub jednorazowo we wszystkich docelowych obszarach jego funkcjonowania. Ważne jest aby wszystkie warunki wdrożenia i etapy zostały precyzyjnie zapisane w umowie, przy czym należy pamiętać, że przejęcie odpowiedzialności nad określoną sferą działalności przedsiębiorstwa przez outsidera wymaga dobrego poznania się i zdobycia zaufania przez obie strony.

Obecnie proponujemy Państwu outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwem w następujących obszarach działalności:

  • księgowość
  • usługi finansowo-analityczne
  • controlling
  • zarządzanie jakością,
  • projekty w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji
  • zarządzanie personelem
  • zarządzanie dokumentami
  • zarządzanie projektami informatycznymi
  • logistyka