Likwidacja spółek

Likwidacja spółki, to bardzo często proces długotrwały i zarazem bardzo absorbujący właścicieli.

Zgodnie z obowiązującym prawem nawet w przypadku spółki, która nie rozpoczęła działalności gospodarczej przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego jest obowiązkowe.

Likwidację spółki z o.o. regulują przepisy KSH. od art. 270 do art. 290. Zgodnie z art. 286 KSH podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy chcą jak najmniejszego ich zaangażowania w powyższy proces, oferujemy pomoc dotyczącą przeprowadzenia procesu likwidacji przedsiębiorstw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Aby prawidłowo przeprowadzić proces likwidacji spółki będzie potrzebny syndyk który przeprowadzi postępowanie upadłościowe oraz likwidator spółki, który będzie odpowiedzialny za jej rozwiązanie. Likwidacja spółek osobowych i kapitałowych, lub innych form działalności zwykle nie jest zakończeniem, planowanym przez przedsiębiorców. Wielokrotnie jednak likwidacja firmy jest najlepszym wyjściem, pozwala na zatrzymanie zadłużania się, ochronę majątku czy pozawala zakończyć destruktywny konflikt wspólników. Pozostałe i uwolnione w ten sposób aktywa można zaangażować w nowe inicjatywy.

Nasi specjaliści zajmują się nadzorowaniem i kontrolowaniem procesu likwidacji współpracując blisko z likwidatorami spółki. W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc przy:

  • szacowaniu konieczności likwidacji (analiza ekonomiczna) oraz wskazanie kosztów likwidacji i możliwych zysków, w tym symulacje finansowo-rzeczowe
  • uporządkowaniu finansów firmy i przedstawieniu wyników niezbędnych podczas likwidacji spółki
  • alternatywnych rozwiązaniach: sprzedaż, dzierżawa, podział, restrukturyzacja
  • przygotowaniu planu likwidacji
  • ewentualnych mediacjach między skonfliktowanymi wspólnikami
  • wsparciu w przygotowaniu formalno-prawnym, w tym zorganizowaniu zgromadzeń wspólników przedsiębiorstwa, by otworzyć lub zakończyć proces likwidacji przedsiębiorstwa
  • dopełnieniu formalności w dzienniku urzędowym (MSiG) oraz w rejestrze przedsiębiorców
  • prawnym wyrejestrowaniu podmiotu