Our partners

Our firm co-operates with:

Masiota and Wspólnicy Law Firm (Adwokacka Spółka Partnerska dr Jacek Masiota i Wspólnicy)

Kancelaria Adwokacja Masiota i Wspólnicy

Economic Initiative Support Foundation (Fundacja Wspierania Inicjatyw Gospodarczych)

Fundacja Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

Bank Zachodni WBK

Bankiem Zachodnim WBK

Północna Izba Gospodarcza in Szczecin

Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie

Sikos-uc

Sikos-uc

Szymon Pawelec

logo

Pro Audyt

Pro Audyt